DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI GIÁ RẺ TẠI HCM

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau thời gian 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đánh gia tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo này phải nêu rõ lý do và các yêu cầu, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, giấy tờ còn thiếu.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thông báo công khai trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo quy định và phải nộp phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin:

 

- Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

 

- Danh sách các cổ đông sáng lập doanh nghiệp và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu công ty thành lập là công ty cổ phẩn.


Khắc con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ lựa chọn đơn vị khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức con dấu, số lượng con dấu và nội dung con dấu của doanh nghiệp, nội dung con dấu phải thể hiện các thông tin như tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận con dấu pháp nhân và trước khi đưa con dấu vào sử dụng thì doanh nghiệp phải gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp mình đến Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải thông tin và mẫu con dấu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký con dấu doanh nghiệp.


TIN TỨC - SỰ KIỆN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp

 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ lựa chọn đơn vị khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức con dấu, số lượng con dấu và nội dung con dấu của doanh nghiệp, nội dung con dấu phải thể hiện các thông tin như tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận con dấu pháp nhân và trước khi đưa con dấu vào sử dụng thì doanh nghiệp phải gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp mình đến Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải thông tin và mẫu con dấu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký con dấu doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu kèm theo các thông báo phải có biên bản quyết định của Chủ sở hữu công ty; của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phẩn và của những thành viên hợp danh của những công ty hợp danh về con dấu, hình thức con dấu và số lượng con dấu.

 

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng ĐKKD phải cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp, đăng tải thông báo của doanh nghiệp lên trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng thông tin các mẫu con dấu của doanh nghiệp hay chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.dịch vụ thành lập doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ